4 syytä, miksi somepohjia kannattaa käyttää

18.3.2023 | Kaikki blogitekstit, Someviestintä, Sosiaalinen media, Visuaalinen viestintä

Visuaalisuus on keskeinen osa tämän päivän sosiaalista mediaa. Yhteneväinen ja mietitty someviestinnän ilme jää mieleen ja erottautuu edukseen sosiaalisen median sisältömeressä.

Tässä kirjoituksessa kerrotaan neljä syytä, miksi somepohjia kannattaa käyttää ja miksi ne kannattaa tilata ammattilaiselta.

1. Somesisältöjen tekeminen helpottuu ja nopeutuu.

Somepohjat helpottavat ja nopeuttavat sisältöjen tekemistä sosiaalisen median kanaville.

Suoraan organisaation Canva– tai Google Drive -palveluun tehtäviin kuvapohjiin voidaan kätevästi lisätä halutut tekstit ja kuvat. Näin somepostaukset saadaan nopeasti julkaisuun tai ajastettavaksi, jonka jälkeen voi keskittyä muihin tehtäviin ja tekemisiin.

Somekanavien virallisilla kuvakokoilla tehdyt somepohjat mahdollistavat julkaisujen tekemisen eri kanaville ripeästi laadusta tinkimättä. Ammattilaiselta löytyy ajantasaisin tieto eri kuvakokoista.

Päivitettävät somepohjat palvelevat monen kokoisia organisaatioita. Niistä on apua esimerkiksi yrityksille tai yhdistyksille, jossa on yksi palkattu työntekijä. Toisaalta sellaisessa organisaatiossa, jossa on useita sisällöntuottajia, yhteiset pohjat selkeyttävät ja yhtenäistävät viestinnän tekemistä. Ammattilainen osaa laatia sellaiset somepohjat, jotka mukautuvat erilaisten organisaatioiden tarpeisiin.

Kuvakaappaus Maailma.netin Instagram-tililtä sekä esimerkkejä Damdamdidin tekemistä somepohjista ja Instagram Story -pohjista.
Esimerkki Maailma.net-sivustolle luodusta someviestinnän visuaalisesta ilmeestä ja somepohjista. Referenssin voit lukea täältä: https://www.damdamdidi.fi/maailma-netin-somepohjat/.

2. Yhtenäinen ilme lisää tunnistettavuutta ja muistettavuutta.

Ennen somepohjien tekoa kannattaa laatia visuaalinen ilme, jos sellaista ei ennestään ole. Visuaalinen ilme koostuu erilaisista graafisista elementeistä kuten logosta, väreistä, fonteista sekä mahdollisista muista elementeistä kuten kuvastosta, ikoneista ja kuvituskuvista sekä muotokielestä.

Organisaatiosta välittyy ammattimaisempi kuva, kun kaikessa viestinnässä (esimerkiksi verkkosivut, printtimainokset ja someviestintä) toistuvat samat värit, fontit ja muut graafiset elementit. Ammattimaisuus taas lisää uskottavuutta sekä luottamusta organisaatiota kohtaan. Persoonallinen ja tunnistettava ilme taas herättää haluttujen kohderyhmien mielenkiinnon.

Työarjen kiireiden keskellä on kuitenkin vaikea löytää aikaa visuaalisen ilmeen ja somepohjien tekoon. Oman ajan (ja hermojen!) säästämiseksi kannattaakin pyytää ammattilainen apuun, jolla on visuaalista silmää ja näkemystä sosiaalisessa mediassa toimivista somepohjista.

3. Mietityt somepohjat edistävät viestinnän tavoitteiden toteutumista.

Somepohjien on tärkeä olla linjassa viestinnän tavoitteiden kanssa. Kun tavoitteet ovat selkeinä, tiedetään mistä pitää viestiä, keille, kuinka usein sekä millä kanavilla ja tavoilla. Tavoitteiden selkeyttäminen helpottaa myös kuvatyyppien valintaa.

Yhdistyksen tai hankkeen kohdalla somepohjien kuvatyyppejä voivat olla esimerkiksi:

  • Ajankohtaista-, Uutiset- ja/tai Bloginostot
  • Sitaatit ja palautteet
  • Valokuvat
  • Kaaviot; esimerkiksi kyselytulosten tai muun datan jakamiseen
  • Kuvakarusellit
  • Tiedon jakaminen/tietoiskut
  • Tapahtumat
  • Toiminnan/palveluiden esittelyt

Kullekin somepohjalle kannattaa olla noin 3-5 eri värivariaatiota. Näin saadaan someviestintään sopivasti vaihtelevuutta tinkimättä yhtenäisestä ilmeestä.

Kuvakaappaus Pelitoimintaa Suomessa -sivuston Instagram-tililtä sekä esimerkkejä Damdamdidin tekemistä somepohjista ja Instagram Story -pohjista.
Somepohjia laadittaessa kannattaa päivittää myös muut somemateriaalit kuten kansi- ja profiilikuvat, Instagram Story -pohjat ja Instagram Kohokohtien kansikuvat. Kuvassa näkyy Pelitoimintaa Suomessa -sivustolle tehtyjä somepohjia ja Story-pohjia.

4. Saavutettavuuden huomioivat somepohjat helpottavat viestin ymmärtämistä.

Hyvissä somepohjissa huomioidaan saavutettavuus myös käytettävien värien, fonttien, tekstien ynnä muiden visuaalisten elementtien osalta.

Saavutettavista somesisällöistä hyötyvät erityisesti esimerkiksi ikäihmiset, kuulovammaiset tai kuurot sekä näkö- tai lukemisen ongelmista kärsivät ihmiset. Helposti lähestyttävät ja selkeät somesisällöt palvelevat kuitenkin aivan kaikkia somen käyttäjiä.

Ammattilainen osaa huomioida saavutettavuuden ja valita sellaiset värit ja fontit, jotka tukevat ymmärrettävän viestinnän tekemistä.


Laaditaan teille juuri teidän tarpeisiin sopivat somepohjat!

Teen haluamanne määrän somepohjia valitsemillenne kanaville: Facebook, Instagram, LinkedIn ja niin edelleen. Kaikki pohjat tehdään somekanavien virallisten kuvakokojen mukaan. Jokaisesta somepohjasta tehdään noin 3-4 eri värivariaatiota.

Saatte selkeän opastuksen somepohjien käyttöön. Jos samassa yhteydessä laaditaan visuaalinen ilme, saatte samalla graafisen ohjeistuksen.

Somepohjien lisäksi kannattaa samalla päivittää muut somemateriaalit: esimerkiksi somekanavien profiili- ja kansikuvat, Instagram Story -pohjat sekä Reels- ja Instagram Kohokohtien kansikuvat.

Uusimmat artikkelit

0 kommenttia

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi