4 syytä, miksi somekuvapohjia kannattaa käyttää

18.3.2023 | Kaikki blogitekstit, Someviestintä, Sosiaalinen media

Visuaalisuus on keskeinen osa tämän päivän sosiaalista mediaa. Yhteneväinen ja mietitty someviestinnän ilme jää mieleen ja erottautuu edukseen sosiaalisen median sisältömeressä.

Muitakin syitä somekuvapohjien käytölle on! Tässä kirjoituksessa kerrotaan neljä syytä, miksi somekuvapohjia kannattaa käyttää ja miksi ne kannattaa tilata ammattilaiselta.

1. Somesisältöjen tekeminen helpottuu ja nopeutuu.

Somekuvapohjat helpottavat ja nopeuttavat sisältöjen tekemistä sosiaalisen median kanaville.

Suoraan organisaation Canva– tai Google Drive -palveluun tehtäviin kuvapohjiin voidaan kätevästi lisätä halutut tekstit ja kuvat. Näin somepostaukset saadaan nopeasti julkaisuun tai ajastettavaksi, jonka jälkeen voi keskittyä muihin tehtäviin ja tekemisiin.

Somekanavien virallisilla kuvakokoilla tehdyt kuvapohjat mahdollistavat julkaisujen tekemisen eri kanaville ripeästi laadusta tinkimättä. Ammattilaiselta löytyy ajantasaisin tieto eri kuvakokoista.

Päivitettävät somekuvapohjat palvelevat monen kokoisia organisaatioita. Niistä on apua esimerkiksi yrityksille tai yhdistyksille, jossa on yksi palkattu työntekijä. Toisaalta sellaisessa organisaatiossa, jossa on useita sisällöntuottajia, yhteiset kuvapohjat selkeyttävät ja yhtenäistävät viestinnän tekemistä. Ammattilainen osaa laatia sellaiset kuvapohjat, jotka mukautuvat erilaisten organisaatioiden tarpeisiin.

Esimerkki Ylivieskan 4H-yhdistykselle luodusta someviestinnän visuaalisesta ilmeestä ja somekuvapohjista. Referenssin voit lukea täältä: https://www.damdamdidi.fi/kotisivujen-hankkeen-logon-ja-someviestinnan-visuaalisen-ilmeen-paivitys/.

2. Yhteneväinen ilme lisää tunnistettavuutta.

Ennen somekuvapohjien tekoa kannattaa laatia visuaalinen ilme, jos sellaista ei ennestään ole. Visuaalinen ilme koostuu yleensä tietyistä väreistä, fonteista sekä mahdollisista muista elementeistä kuten logoista, valokuvista ja ikoneista.

Organisaatiosta välittyy ammattimaisempi kuva, kun kaikessa viestinnässä (esimerkiksi verkkosivut, printtimainokset ja someviestintä) toistuvat samat värit, fontit ja muut graafiset elementit. Ammattimaisuus taas lisää uskottavuutta sekä luottamusta organisaatiota kohtaan. Persoonallinen ja tunnistettava ilme taas herättää haluttujen kohderyhmien mielenkiinnon.

Työarjen kiireiden keskellä on kuitenkin vaikea löytää aikaa visuaalisen ilmeen ja somekuvapohjien tekoon. Oman ajan (ja hermojen!) säästämiseksi kannattaakin pyytää ammattilainen apuun, jolla on visuaalista silmää ja näkemystä sosiaalisessa mediassa toimivista kuvapohjista.

3. Mietityt somekuvapohjat parantavat viestinnän tavoitteellisuutta.

Somekuvapohjien on tärkeä välittää toimintaa ja arvoja sekä tukea viestinnän tavoitteita. Kun tavoitteet ovat selkeinä, tiedetään mistä pitää viestiä, keille, kuinka usein sekä millä kanavilla ja tavoilla. Tavoitteiden selkeyttäminen helpottaa myös kuvapohjatyyppien valintaa.

Yhdistyksen tai hankkeen kohdalla kuvapohjatyyppejä voivat olla esimerkiksi:

  • Ajankohtaista-/Uutiset-/Bloginostot
  • Sitaatit ja palautteet
  • Valokuvat
  • Kaaviot (esimerkiksi kyselytulosten tai muun datan jakamiseen)
  • Kuvakarusellit
  • Tapahtumat
  • Toiminnan/palveluiden esittelyt

Kullekin kuvapohjalle kannattaa olla noin 3-5 eri värivariaatiota. Näin saadaan someviestintään sopivasti vaihtelevuutta tinkimättä yhtenäisestä ilmeestä.

Somekuvapohjia laadittaessa kannattaa päivittää myös muut somemateriaalit kuten kansi- ja profiilikuvat sekä Instagram Story -pohjat. Kuvassa näkyy Ylivieskan 4H-yhdistyksen LuLu-hankkeelle yksi värivariaatio Instagram Story -pohjasta sekä värilliset versiot LuLu-hankkeen logoversioista.

4. Saavutettavuuden huomioivat somekuvapohjat helpottavat viestin ymmärtämistä.

Hyvissä somekuvapohjissa huomioidaan saavutettavuus myös käytettävien värien, fonttien, tekstien ynnä muiden visuaalisten elementtien osalta.

Saavutettavista somesisällöistä hyötyvät erityisesti esimerkiksi ikäihmiset, kuulovammaiset tai kuurot sekä näkö- tai lukemisen ongelmista kärsivät ihmiset. Helposti lähestyttävät ja selkeät somesisällöt palvelevat kuitenkin aivan kaikkia somen käyttäjiä.

Ammattilainen osaa huomioida saavutettavuuden ja valita sellaiset värit ja fontit, jotka tukevat ymmärrettävän viestinnän tekemistä.


Laaditaan teille juuri teidän tarpeisiin sopivat somekuvapohjat!

Teen haluamanne määrän somekuvapohjia valitsemillenne kanaville: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja niin edelleen! Kaikki kuvapohjat tehdään somekanavien virallisten kuvakokojen mukaan. Jokaisesta kuvapohjasta tehdään 3-5 eri värivariaatiota.

Saatte selkeän opastuksen kuvapohjien käyttöön. Jos samassa yhteydessä laaditaan visuaalinen ilme, saatte samalla graafisen ohjeistuksen.

Somekuvapohjien lisäksi kannattaa samalla päivittää muut somemateriaalit: esimerkiksi somekanavien profiili- ja kansikuvat, Instagram Story -pohjat sekä Reels- ja Instagram Kohokohtien kansikuvat.

Uusimmat artikkelit

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi