Minna

Asian tekijä. Visuaalinen taituri. Digikäsityöläinen. Innovaattori.

Siinä muutamia sanoja, joilla minua on kuvattu! Vierittämällä sivua alaspäin pääset tutustumaan minuun lisää.

Lähikuva Damdamdidin yrittäjästä.

Perustietoja minusta ja yrityksestä

Olen siis Minna Koirikivi, 34-vuotias yrittäjä Ylivieskan peltomaisemien keskeltä. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2017 lähtien.

Vapaa-ajalla toimin vapaaehtoisena, pelaan lautapelejä, käyn keramiikkakurssilla, maalaan ja piirrän, luen kirjoja ja sarjakuvia sekä katson dokumentteja ja piirrettyjä. Tykkään myös Suomessa reissaamisesta sekä kirkkobongailusta.

Sydämeni sykkii muun muassa kohtaamisille, kirjastoille, kahville, viherkasveille sekä tatuoinneille ja muuta silmiä hivelevälle estetiikalle.

Yritykseni tekee verkkosivuja, auttaa eri tavoin visuaalisessa viestinnässä sekä tarjoaa koulutuspalveluita. Asiakkainani on ollut muun muassa eri kokoisia järjestöjä, hankkeita, nuorisopalveluita, oppilaitoksia sekä työ- ja muita yhteisöjä. Yritykseni nimi, Damdamdidi, symboloi luovuutta, rohkeutta ja leikkimielisyyttä.

Olen saanut paljon positiivista palautetta muun muassa selkeydestä, innostuneisuudesta, idearikkaudesta, käytännönläheisyydestä ja visuaalisesta silmästä. Minulle on tärkeää luoda kohtaamisiin ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat rohkeasti kysyä itseä askarruttavista asioista. Olen kouluttanut monen eri ikäisiä, lapsista ja nuorista aina eläkeläisiin asti.

Damdamdidin visio:

Tehdään yhdessä digimaailmasta kauniimpi!

Ilmaan hypähtävä hahmo, jonka pään tilalla on kannettava tietokone. Tietokoneen näytössä on sydän.

Yritykseni tunnuslause maalaa suuren vision: me voimme tehdä digimaailmasta kauniimman 🖤.

Kauneutta on monenlaista. Digiympäristöissä kauneus voi ilmetä muun muassa…

 • inspiroivina ja visuaalisina mediasisältöinä,
 • koskettavina ja vertaistukea tarjoavina tarinoina,
 • empatiana ja kohtaamisena,
 • ihmisiä lähemmäksi tuovina verkkoyhteisöinä,
 • avoimena ja toisia kunnioittavana keskustelukulttuurina,
 • digihyvinvoinnista huolehtimisena,
 • selkeinä ja saavutettavina verkkosivuina,
 • intona oppia uutta elämästä ja ihmisyydestä sekä
 • tiedon, lähdekriittisyyden ja medialukutaidon vaalimisena.

Näitä kaikkia haluan edistää ja olla tukemassa eri keinoin.

Missioni on auttaa ja tukea, jotta mahdollisimman moni osaisi toimia some- ja digimaailmassa omaa hyvinvointia ja arkea palvelevilla tavoilla. Haluan osaltani olla tekemässä työtä sen eteen, että jokainen pysyisi digitaalisen murroksen kelkassa. Olen empaattisemman somen, kunnioittavan nettikeskustelukulttuurin, digihyvinvoinnin ja ihmisiä lähemmäksi tuovien digiratkaisujen puolestapuhuja.

”Yhdessä” on yritykseni tunnuslauseen yksi tärkeimmistä sanoista. Sillä muutosta ei tehdä yksin vaan yhteisvoimin. Vain yhdessä me voimme tehdä digimaailmasta kauniimman 🖤.

Koulutus ja työ

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK). Taustalta löytyy myös pari vuotta läntisen teologian opintoja opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa Itä-Suomen yliopistossa.

Työpolkuni alkutaipaleella toimin paljon kirkon varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä. Viime vuosina olen toiminut päivätyökseni hankkeiden, viestinnän sekä koulutussuunnittelun ja kouluttamisen parissa. Olen päässyt muun muassa vastaamaan kattojärjestön viestinnästä, kehittämään koulunuorisotyötä, käynnistämään pääosin digiympäristöissä tapahtuvaa pelitoimintaa sekä edistämään eri ikäisten digitaitoja.

Sosiaalisen median, peli- ja mediakasvatuksen, verkkonuorisotyön sekä digitaalisen nuorisotyön parissa olen toiminut aktiivisesti lähes 15 vuoden ajan. Nuorisotyön ammattilaisena aivan erityisen lähellä sydäntä minulle ovat muun muassa ennaltaehkäisevä työ, digitaalisuuden hyödyntäminen eri tavoin sekä nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.

Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta muun muassa:

 • Koulutussuunnittelu ja kouluttaminen
 • Some- ja muu viestintä erityisesti järjestökentällä
 • Verkkonuorisotyö ja digitaalinen nuorisotyö
 • Pelikasvatus ja pelitoiminta
 • Digiympäristössä toteutettavan toiminnan
  suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Toimin asiantuntijana Viestintä-Piritta Oy:ssä alihankkijasopimuksella.

Lähikuva Damdamdidin yrittäjästä.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintaa olen tehnyt eri tavoin 20 vuoden ajan niin kirkon piirissä kuin myös järjestö- ja yhdistyskentällä. Vuosien aikana olen tehnyt vapaaehtoisena muun muassa some- ja verkkoviestintää kahdelle eri seurakunnalle, organisoinut nuorten mediatiimi-toimintaa sekä koordinoinut nuorten ystävätoimintaa.

Vuosien 2017-2022 ajan koordinoin vapaaehtoisena Pelimiitti-toimintaa, jota järjestettiin 4H-toiminnan alaisuudessa. Pelimiitti sai toiminta-aikanaan muun muassa Vuoden Pelikasvattaja 2018 -kunniamaininnan. Kirjoitin tästä toimintamallista lyhyen artikkelin Pelikasvattajan käsikirja 2 -teokseen. Kesäkuussa 2023 julkaistiin Pelimiitti-käsikirja -sivusto, jonka laadin yhdessä toisen Pelimiitin vapaaehtoisen kanssa.

Panokseni tässä vapaaehtoistoiminnassa huomioitiin myös laajemmin, esimerkiksi:

Nykyisin toimin vapaaehtoisena Jokilaaksojen Pelaajat -ryhmässä, joka toimii Suomen lautapeliseuran alla. Olen myös mukana Pelitoimintaa Suomessa -sivustoprojektissa.

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi