Yhdistysavain-kotisivut

Yhdistykselle kotisivut,
jotka aktivoivat toimimaan.

Kannettava tietokone, jonka näytössä on kimallusta.

Selkeät ja innostavat verkkosivut yhdistykselle

Verkkosivut ovat yhdistyksen ulkoisen viestinnän yksi tärkeimmistä työkaluista. Selkeät, laadukkaat ja olennaista tietoa sisältävät kotisivut innostavat ihmisiä tulemaan mukaan toimintaan.

Teen yhdistyksille Yhdistysavain-pohjaisia verkkosivuja. Voin luoda sivuston tyhjästä tai päivittää sivut Yhdistysavaimen Classic-versiosta uuteen kotisivutyökaluun. Lisäksi koulutan ja sparraan palvelusta ja sen käytöstä.

Damdamdidi on Yhdistysavaimen yhteistyökumppani.

Yhdistysavain-palvelun logo.

Miksi kannattaa valita Yhdistysavain?

Yhdistysavain tarjoaa helppokäyttöisen palvelun, joka yhdistää kotisivut, jäsenrekisterin, tiedotuksen, jäsenmaksujen laskutuksen ja kulukorvaukset. Kotisivuille saa lisättyä monia hyödyllisiä työkaluja, kuten uutisosion ja liittymislomakkeen.

Yhdistysavaimella tehdyt verkkosivut ovat responsiiviset eli ne näkyvät yhtä hyvin niin pöytäkoneella kuin älypuhelimella. Tarjolla on useita erilaisia ja muokattavia ulkoasuja, joista saadaan muotoiltua teidän yhdistystä parhaiten ilmentävät kotisivut.

Luomalla useampia tunnuksia voitte yhdistyksessänne jakaa sivujen päivitysvastuuta. Näin ei sivuston ylläpitoa tarvitse jättää vain yhden henkilön hoidettavaksi. Täysin kotimainen palvelu on turvallinen tietojen säilyttämiseen.

Palvelua käyttää jo yli 5000 yhdistystä ja yli 50 yhteistyöliittoa Suomessa. Yhdistysavain on syystäkin suosittu!

Kannettava tietokone, jonka näytössä on säihkettä.

Esimerkkejä tekemistäni Yhdistysavain-kotisivuista

Kotisivu-
projektin
askelmerkit

Ennen yhteydenottoa tai Kotisivut yhdistykselle -lomakkeen täyttämistä suosittelen tutustumaan näihin ohjeisiin. Ohjeistuksessa kerrotaan tiivistetysti kotisivuprojektin eri vaiheista ja etenemisestä.

1. Pohdinta

Pohtikaa alustavasti yhdistyksen hallituksen, vapaaehtoisten ynnä muiden kanssa sitä, millaiset kotisivut haluatte. Mitä tietoa haluatte sieltä löytyvän? Entä mitä haluatte sisällyttää jäsen- ja/tai hallituksen sivuille? Tarvitaanko englanninkielinen esittely?

Näiden lisäksi tutustukaa ennakkoon Yhdistysavaimen tarjoamiin versioihin (Free, Start, Plus ja Premium). Miettikää, minkä niistä otatte käyttöönne.

2. Yhteydenotto

Pohdintojen jälkeen täyttäkää yhteydenottolomake (Google Forms -lomake): Kotisivut yhdistykselle -yhteydenottolomake. Lomakkeessa kysytään alustavia ajatuksia ja toiveita verkkosivuihin liittyen.

Lomakkeen tietojen pohjalta laadin teille tarjouksen. Tarjous tulee siihen sähköpostiosoitteeseen, minkä ilmoititte lomakkeessa. Saatte rauhassa miettiä, haluatteko aloittaa yhteistyön.

Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostitse. Tällöin pidämme maksuttoman etäpalaverin, jossa yhdessä täytämme lomakkeen.

3. Tarjouksen hyväksyminen

Hyväksyttyänne tarjouksen sovitaan sähköpostitse aloituspalaverin ajankohta. Lähtökohtaisesti kaikki projektin palaverit pidetään etänä. Ylivieskassa ja lähiseudulla asuvat voivat tiedustella mahdollisuutta kasvokkain pidettäviin palavereihin.

Ennen aloituspalaveria on hyvä ottaa käyttöön haluamanne Yhdistysavaimen versio.

4. Aloituspalaveri

Aloituspalaverissa annatte minulle oikeudet Yhdistysavain-tilillenne Yhdistysavain-palvelun rekisterin kautta. Tämän tekemiseen saatte tarvittaessa ohjeet. Säilytän tunnuksia projektin ajan salasanojen hallintaohjelmassa.

Palaverissa sovitaan tarkemmat yksityiskohdat kotisivuihin liittyen: esimerkiksi kotisivujen sivujen määrä ja aiheet, toiveita visuaalisesta ilmeestä ja niin edelleen. Näiden tietojen pohjalta voin aloittaa visuaalisen ilmeen laatimisen ja kotisivujen tekemisen! Lisäksi sovitaan tulevien palaverien (välikatsaukset ja lopetuspalaveri) ajankohdat.

Aloituspalaverin jälkeen laskutan puolet (50 %) hinnasta.

5. Välikatsaukset

Välikatsauksissa pääsette tarkastelemaan visuaalista ilmettä ja verkkosivuja. Saatte antaa kehitys- ja muutosehdotuksia esimerkiksi värimaailmaan, kuvien asetteluihin, tekstisisältöihin ja sivuston rakenteeseen. Tämän jälkeen teen visuaaliseen ilmeeseen ja/tai sivustoon haluamanne muutokset ja viimeistelyt.

Välikatsauksia pidetään yleensä 1-2 kappaletta tai tarvittaessa enemmän.

Olemme toisiimme yhteydessä koko projektin ajan sähköpostitse ja mahdollisia muita kanavia pitkin (esimerkiksi Signal tai Whatsapp).

6. Päätös- ja perehdytyspalaveri

Päätöspalaverissa käydään vielä kerran kotisivut läpi. Samalla sovitaan sivuston virallinen julkaisupäivä, jolloin myös projekti virallisesti päättyy!

Päätöspalaverin yhteydessä pidän perehdytyksen Yhdistysavain-kotisivuista. Jatkossa osaatte esimerkiksi luoda uutisia ja tapahtumia sekä lisätä ja piilottaa verkkosivujen sivuja.

Laskutan loppuosan (50 %) päätös- ja perehdytyspalaverin päättymisen jälkeen.

7. Takuu- ja tukiaika

Päätös- ja perehdytyspalaverista alkaa kahden kuukauden takuuaika. Sen aikana saatte ohjausta ja tukea verkkosivujen ylläpitoon ja päivittämiseen. Kahden kuukauden aikana voitte laittaa neljä tukipyyntöä sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla.

Hinnasto – esimerkkejä

Muut verkkosivupalvelut

Hallituksen sivut ja jäsensivut

Hallituksen sivujen ja/tai jäsensivujen luominen.

Ryhmä- ja alisivustot

Ryhmä- ja/tai alisivustojen luominen; esimerkiksi oma alisivusto tapahtumalle (Plus- ja Premium -versiot).

Sivuston saavutettavuuden parantaminen

Sivuston tekstien, linkkien ja painikkeiden läpikäynti sekä kuvien ALT-tekstien eli vaihtoehtoisten tekstien lisääminen.

U

Sivuston näkyvyyden parantaminen

Sivuston sivujen, tekstien, kuvien ja muiden sisältöjen läpikäynti ja päivittäminen hakukonenäkyvyyden näkökulmasta katsottuna.

Tekstit, linkit ja liitetiedostot

Sivuston tekstisisältöjen, linkkien ja liitetiedostojen (esimerkiksi PDF-tiedostot) läpikäynti ja päivittäminen.

Yhdistysavain-ulkoasuteemat

Liiton tai kattojärjestön visuaalisen ilmeen mukaan suunniteltu Yhdistysavain-ulkoasuteema, jota jäsen- ja paikallisyhdistykset voivat käyttää.

Kännykkä, jonka näytössä on neliöitä ja ympyrä. Muodot pyrkivät kuvastamaan Instagram-palvelun profiilinäkymää.

Laitetaan viestintä kerralla kuntoon!

Laitetaan yhdistyksenne verkkoviestintä kerralla kuntoon laatimalla teille…

  • visuaalinen ilme,
  • logo,
  • kotisivut,
  • somepohjat
  • muut somemateriaalit sekä
  • esityspohjat.

Voitte ilmaista kiinnostuksenne muihin viestintämateriaaleihin verkkosivuprojektin omalla yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.

Tutustu myös näihin palveluihin:

Visuaalisia sisältöjä
ja ilmeitä, joilla
erottaudut muista.

Koulutuspalvelut,
joissa digi- ja some-
ymmärryksesi kasvaa.

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi