Koulutuspalvelut

Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä.

Kouluttajana olen saanut hyvää palautetta erityisesti selkeydestä, innostuneisuudesta ja käytännönläheisyydestä. Minulle on tärkeää luoda koulutuksiin matalakynnyksinen ja lämminhenkinen ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat kysyä itseä askarruttavista asioista.

Olen kouluttanut erilaisia kohderyhmiä. Koulutuksissani on ollut esimerkiksi nuoria, eläkeläisiä, vapaaehtoisia, järjestöjen työntekijöitä, työyhteisöjä, nuorisotyöntekijöitä sekä hanketyöntekijöitä ja hankkeiden kohderyhmiä.

Tutustu alta koulutuspalveluihini sekä -teemoihini! Kysy rohkeasti myös muita koulutus-, työpaja-, konsultointi- ja sparrausaiheita.

Koulutuspalvelut:

Koulutukset

Koulutan muun muassa sosiaalisen median palveluista, someviestinnästä, Canva-ohjelman käytöstä, digityökaluista, tietosuojan ja -turvan perusteista, Yhdistysavain-verkkosivujen teosta sekä verkon yli toteutettavasta nuorten vapaaehtoistoiminnasta. Katso tarkempi aihelista vierittämällä tätä sivua alaspäin!

Minulta voi tiedustella niin lyhyempiä (vähimmäiskestoltaan 45-60 minuuttia) kuin myös useamman päivän kestäviä koulutuksia.

Koulutan sekä etänä että kasvokkain.

Alkaen 890 € + ALV 24 %.

Työpajat

Työpajoissa opetellaan some- ja digitaitoja käytännönläheisellä otteella oman työ- tai muun yhteisön kanssa.

Työpaja voi olla kestoltaan esimerkiksi 1-2 tuntia tai jopa kaksipäiväinen kokonaisuus. Myös käsiteltävän aiheen painotukset on räätälöitävissä teidän tarpeisiin sopiviksi. Työpaja voi olla kertaluontoinen tai useammasta kerrasta koostuva kokonaisuus.

Pajat on suunnattu pienryhmille (4-10 henkeä). Työpaja voidaan toteuttaa etänä tai kasvokkain (ei hybridinä).

Hinnat päivitetään pian!

Konsultoinnit

Konsultointi kannattaa valita silloin, kun yhteisönne tarvitsee tietoa sekä uusia näkökulmia ja ideoita. Tarjoan konsultointia muun muassa lasten ja nuorten pelitoiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta, pelitapahtumien järjestämisestä sekä nuorten verkkovapaaehtoistoiminnasta.

Osallistujat saavat lisäksi materiaaleja, joiden avulla on helpompi lähteä liikkeelle!

Konsultoinnin kesto on 1-2 tuntia (sovitaan erikseen). Konsultoinnit on suunnattu pienryhmille (4-10 henkeä) ja ne toteutetaan lähtökohtaisesti etänä. Ylivieskassa ja lähiseudulla asuvat voivat tiedustella myös kasvokkain tapahtuvaa konsultointia.

Alkaen 100 €/h + ALV 24 %.

Sparraukset

Kun kaipaat yksilöllistä ja some- ja digiopetusta tai näkökulmia someviestintään, sparraus on paras vaihtoehto! Sparrauksessa edetään juuri sinulle sopivaan tahtiin.

Sparraus toteutetaan lähtökohtaisesti etänä. Ylivieskassa ja lähiseudulla asuvat voivat tiedustella myös kasvokkain tapahtuvaa sparrausta.

Yhden sparrauksen kesto on 1-3 tuntia (sovitaan erikseen). Sparraus voidaan toteuttaa kertaluontoisesti tai useammasta kerrasta koostuvana kokonaisuutena.

Alkaen 80 €/h + ALV 24 %.

Näistä aiheista koulutan

Visuaalisia sisältöjä helposti Canvalla

Canva on selainpohjainen graafisen suunnittelun työkalu. Sillä voi tehdä helposti muun muassa mainoksia, esitteitä ja somepostauksia. Kokonaisuudesta voidaan räätälöidä yksityiskohtaisempaan aiheeseen keskittyvä kokonaisuus. Aiheena voi olla esimerkiksi Canvan perusteet, Canva edistyneille tai videoiden teko Canvalla. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Yhdistysavain-verkkosivut

Tässä paneudutaan Yhdistysavain-verkkosivuihin, niiden tekoon ja/tai päivittämiseen. Kokonaisuudessa voidaan keskittyä hakemaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: miten valitaan ulkoasu? Miten luodaan välilehtiä? Miten lisätään eri elementtejä välilehdille? Suositellaan aloittelijoille.

Damdamdidi on Yhdistysavaimen virallinen yhteistyökumppani.

Osallistavat digityökalut

Haluaisitko saada vinkkejä ja tietoa osallistavista ja yhteisöllisyyttä lisäävistä digityökaluista? Tässä kokonaisuudessa tutustutaan erilaisiin digityökaluihin ja niiden mahdollisuuksiin osallisuuden ja yhteishengen lisäämisen näkökulmista. Setti sopii hyvin esimerkiksi erilaisten yhteisöjen (työyhteisöt, vapaaehtoistoiminta) sisäisen viestinnän kehittämiseen. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Some ja someviestintä

Sukelletaan somen ja someviestinnän saloihin! Mitä mahdollisuuksia ja haasteita someen liittyy? Mistä somekanavista eri kohderyhmiä voi tavoittaa? Entä mitä asioita on hyvä huomioida someviestinnässä? Miten huomioida saavtettavuus somessa viestiessä? Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Someviestinnän tehopaketti

Opit Canvan ja somejulkaisujen tekoa sekä tutustut Instagramin, Facebookin ja muiden somepalveluiden perusteisiin (voidaan valita, mihin somepalveluihin keskitytään). Näiden lisäksi opit ajastamaan somepostauksia käyttämällä Meta Business Suitea tai Bufferia. Suositellaan aloittelijoille. Suositellaan toteutettavan kaksipäiväisenä (n. 4-6 h/päivä).

Parempia kuvia kännykällä

Haluaisitko osata ottaa esimerkiksi parempia tapahtuma-  ja muita kuvia? Haluaisitko saada vinkkejä yksinkertaiseen kuvankäsittelyyn? Jos vastasit ”kyllä”, tämä kokonaisuus on sinulle! Saat vinkkejä onnistuneeseen kännykkäkuvaukseen ja pääset testaamaan oppeja käytännössä. Lisäksi tutustut kuvankäsittelyn perusteisiin ja opit käyttämään Snapseed-sovellusta. Suositellaan aloittelijoille.

Facebook

Tässä keskitytään Facebookiin ja sen käyttöön. Kokonaisuudessa voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista aiheista: Facebookin profiili- ja muut näkymät, Facebookin asetukset, Facebook-ryhmät ja -sivut ja niiden asetukset, Facebook-yhteisön perustaminen ja ylläpitäminen ja niin edelleen. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Instagram

Tässä tutustutaan Instagramiin ja tehdään katsaus sen ominaisuksiin. Tutuiksi tulevat sellaiset käsitteet kuin feed, Story, Reels sekä näiden eri toimintojen mahdollisuudet. Setin jälkeen osaat käyttää ja hyödyntää Instagramia omassa tai organisaation käytössä. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Discord

Discord on pikaviestintäpalvelu, joka on suunnattu alunperin videopeliyhteisöille. Korona-aikana kyseistä alustaa on alettu käyttämään laajemminkin. Tässä kokonaisuudessa opetellaan Discordin käyttöä, käydään läpi asetuksia sekä jaetaan vinkkejä Discordin hyödyntämiseen niin täysin kuin osittain etänä tapahtuvassa nuorten toiminnassa. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Tehoa etätyöskentelyyn

Kaipaatko opetusta etäkokousten ja muiden etätilaisuuksien pitämiseen? Tai haluaisitko vinkkejä sisäisen viestinnän tehostamiseen? Tässä kokonaisuudessa opetellaan Google Meet-videopuhelupalvelun tai Teams-alustan käyttöä. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Google Drive -pilvipalvelu

Tässä kokonaisuudessa opetellaan Google Driven käyttöä. Palvelut ja niiden tarjoamat mahdollisuudet avautuvat (muun muassa Docs, Slides, Forms ja Keep; sovitaan yhdessä, mihin sovelluksiin keskitytään enemmän). Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

One Drive -pilvipalvelu

Tässä kokonaisuudessa uppoudutaan One Driveen ja sen käyttöön. Samalla päästään tutuiksi eri palveluihin ja huomataan niiden tarjoamat mahdollisuudet (esimerkiksi Word, PowerPoint, Forms ja OneNote; sovitaan yhdessä, mihin keskitytään enemmän). Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Arjen tietosuojan ja -turvan perusteet

Mitä tarkoitetaan monivaiheisella tunnistautumisella? Mistä tunnistan, milloin kaveripyynnön lähettänyt henkilö toimii tekaistulla profiililla? Miten toimia turvallisesti verkossa? Tässä kokonaisuudessa saat vinkkejä oman tietosuojan ja -turvan varjelemiseen arjessa. Suositellaan aloittelijoille.

Nuorten ja nuorten aikuisten verkkovapaaehtoistoiminta

Haluaisitko hyödyntää enemmän digitaalisia työkaluja nuorten/nuorten aikuisten vapaaehtoistoiminnassa? Haluaisitko tietää, mitä asioita on hyvä huomioida esimerkiksi sisäisessä viestinnässä silloin, kun vapaaehtoistoimintaa toteutetaan lähes täysin etänä? Tästä kokonaisuudesta saat perusteelliset tiedot nuorten vapaaehtoistoimintaan, jota toteutetaan täysin tai osittain verkon välityksellä. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Lasten ja nuorten pelitoiminta

Kaipaatko vinkkejä lapsille tai nuorille suunnatun LAN- tai muun pelitapahtuman järjestämiseen? Vai oletko käynnistämässä pelitoimintaa ja haluaisit saada näkökulmia? Tai onko työyhteisölläsi tarvetta pelikulttuurin eri muotoihin keskittyvälle koulutukselle? Pelikasvatusta käsittelevä koulutus soveltuu parhaiten nuorisopalveluille ja muille nuorisotyötä tekeville toimijoille kuten yhdistyksille. Voidaan räätälöidä aloittelijoille tai edistyneille sopivaksi.

Tutustu myös näihin palveluihin:

Yhdistyksellesi kotisivut,
jotka aktivoivat
toimimaan.

Visuaalisia sisältöjä
ja ilmeitä, joilla
erottaudut muista.

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi