Työelämän digitaidot -koulutus osana Työelämän digitaidot -hanketta

2.12.2022 | Koulutukset, Referenssit

Toteutimme osana hanketta Työelämän digitaidot -koulutuskokonaisuuden syksyllä 2021. Koulutus oli suunnattu erityisesti pitkäaikaistyöttömille mutta myös niille, joilla oli tarvetta perusdigitaitojen parantamiseen.

Olemme tehneet yhteistyötä Minnan kanssa jo aikaisemmin. Minna opettaa selkeällä ja empaattisella otteella digityökaluista ja niiden käytöstä. Hän ottaa aloittelijat hyvin huomioon koulutuksissaan.

Koulutuskokonaisuudessa Minna koulutti seuraavista aiheista:

  • Sähköposti ja sen käyttö (Gmail, Outlook)
  • Pilvipalvelut (Google Drive, Microsoft OneDrive)
  • Tekstinkäsittely (Word, Google Docs)
  • Työelämän sometaidot, tekijänoikeudet, kännykkäkuvaus
  • Arjen tietosuoja ja -turva (perusteet)

Koulutuksissa opeteltiin tekemisen kautta sähköpostin ja pilvipalveluiden käyttöä sekä kännykkäkuvausta. Tekstinkäsittelyn osiossa osallistujat laativat CV:n, jonka tekemiseen he saivat ohjausta ja tukea. Osallistujat saivat tietoa sosiaalisen median palveluista, lähdekriittisyydestä, netiketistä ja tekijänoikeuksista. Lisäksi osallistujien kanssa käytiin läpi tietosuojan ja -turvan perusteita.

Minnan ammattitaito ja työelämässä vaadittavien perusdigitaitojen tuntemus olivat edesauttamassa hänen valintaansa kouluttajaksi Työelämän digitaidot -koulutukseen. Minnan laatima koulutusmateriaali oli selkeää ja opetus oli johdonmukaista ja jouhevaa.


Työelämän digitaidot -hanke oli Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoima, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Se pyrki edistämään työelämässä vaadittavia digitaitoja tarjoamalla digitaalisia perusvalmiuksia parantavaa koulutusta ja opastusta. Hanke toimi vuosina 2020-2021.

Tutustu muihin referensseihin

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi