Canvassa on monia sellaisia ominaisuuksia, joilla työ- ja muiden yhteisöjen Canva-työskentely helpottuu. Tässä kirjoituksessa esittelen neljää Canvan ominaisuutta, joista erityisesti organisaatiot ja ryhmät hyötyvät.

lue lisää