Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry:n kotisivujen ja visuaalisen ilmeen päivitys

4.1.2024 | Referenssit, Visuaaliset ilmeet, Yhdistysavain-kotisivut

Yhdistyksemme toimii valtakunnallisesti ja jäsenistön tavoittamiseksi sekä toiminnasta tiedottamiseksi oli etsittävä mahdollisimman nykyaikaisia ja jäsenistölle helposti tavoitettavia tapoja. Nykyaikaiset ja ajantasaiset kotisivut olivat yksi niistä viestinnän tavoista, joihin halusimme panostaa.

Koska uusien kotisivujen rakentaminen on työläs projekti, oli alusta asti selvää, että haluamme ammattilaisen tuottamaan kotisivut meille. Yhdistysavaimen kumppaneista päädyimme valitsemaan Minnan, koska hän painottaa näkemyksissään visuaalisuutta sekä haluaa tarjota moderneja vaihtoehtoja.

Kuvakaappauksia Suomen Poliisipäällystöyhdistyksen verkkosivuista, yhdistyksen logo sekä värimaailmaa kuvattuna väripalloina.
Verkkosivujen lisäksi päivitettiin myös visuaalinen ilme. Värien, fonttien, muotokielen ja kuvaston lisäksi Damdamdidi teki verkkosivuille yksinkertaisia kuvituksia/ikonikuvia. Logon kuvaa ei päivitetty, vaan ainoastaan tekstilogossa muutettiin fonttityyli muuhun ilmeeseen yhteensopivaksi. (Etusivun kansikuvassa näkyvä kuva poliisiautosta: Sami Hätönen)

Projekti aloitettiin sähköpostitse keskustelemalla mitä toivomme ja haluamme kotisivuillemme. Työ jatkui hyvin valmistellulla ja informatiivisella aloituspalaverilla, jossa sovittiin sivujen rakenteesta, sisällöistä ja visuaalisesta ilmeestä. Lyhyessä ajassa Minna tuotti muutamien tarkentavien kysymysten perusteella ensimmäisen ehdotusversion kotisivuista ja käytännössä tuo ulkoasu jäi lopulliseksi.

Koko projektin ajan työskentely oli erittäin luontevaa ja helppoa. Minnan ammattitaidon ja näkemysten ansiosta kotisivut rakentuivat aivan uuden näköiseksi, visuaalisesti hyvin laadukkaaksi sekä erittäin hyvin tarpeitamme palvelevaksi.

Tarpeisiimme kuului myös mahdollisuus saada sisältöä näkyviin vain rekisteröityneille käyttäjille ja tämä onnistui erinomaisesti. Myös yhdistyksemme lomahuoneistojen varaamiskäytännöt uudistettiin jäsensivuilta lähetettävän lomakkeen avulla.

Koko projektin ajan työskentely oli erittäin luontevaa ja helppoa. Minnan ammattitaidon ja näkemysten ansiosta kotisivut rakentuivat aivan uuden näköiseksi, visuaalisesti hyvin laadukkaaksi sekä erittäin hyvin tarpeitamme palvelevaksi. Minnan pitämä perehdytys kotisivujen käyttöön oli miellyttävää ja ymmärrettävää, eikä tuon jälkeen ole ollut vaikeuksia päivittää tai muokata sivustoa.


Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry. on ammattiyhdistys, jonka tarkoituksena on koota poliisipäällystö ja siihen rinnastettavissa tehtävissä toimiva henkilöstö yhtenäi­seksi, tehtävistään tietoiseksi ja arvostetuksi ammattikunnaksi. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa valvoa jäsenistönsä ammatillisia, palkkauksellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä toimia niissä ilmenevien epäkohtien korjaamiseksi. Lisäksi yhdistys tukee ja auttaa virantoimituksen johdosta oikeudellisten tai muiden toimenpiteiden kohteeksi joutuneita jäseniään.

Tutustu muihin referensseihin

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi