Pelitoimintaa Suomessa -sivusto, visuaalinen ilme, logo, somepohjat ja esityspohjat

15.12.2023 | Esityspohjat, Kuvitukset, Logot, Muut verkkosivut, Referenssit, Somemateriaalit, Somepohjat, Visuaaliset ilmeet

Olen yksi Pelitoimintaa Suomessa -sivuston vapaaehtoisista. Osana tätä vapaaehtoistoimintaa loin WiX-pohjaiset verkkosivut, laadin sivustolle oman logon ja visuaalisen ilmeen sekä tein somepohjat ja esityspohjat.

Verkkosivut, logo ja visuaalinen ilme

Sivusto keskittyy peli- ja nörttikulttuurin eri harrastusmuotoihin. Tästä syystä halusin sivuston ulkoasun olevan innostava, leikkisä ja lämminhenkinen. Päädyin lopuilta kirkkaisiin väreihin, joita tasapainottavat sinisen eri sävyt. Eri värit symboloivat peli- ja nörttikulttuurin harrastusmahdollisuuksien moninaisuutta.

Kuvakaappauksia Pelitoimintaa Suomessa -sivustolta, logo sekä sivustolla käytössä olevia pelikuvituskuvia.
Sivuston ulkoasun haluttiin olevan innostava ja leikkisä. Kuvasitaatti 15.12.2023. Kuvakaappauksia Pelitoimintaa Suomessa -sivustolta.

Muotokieli koostuu pyöreistä muodoista ja kulmien pyöristyksistä. Esimerkiksi logo, joka on samalla viittaus pelikonsolin painikkeisiin, koostuu pelkistä ympyröistä. Logon keskellä olevat neljä väripalloa symboloivat peliharrastamisen monia mahdollisuuksia. Muotokieltä tukee selkeä, moderni mutta pehmeä Quicksand-fontti. Sivuston painikkeet ja useimmat tekstilaatikot ovat myös pyöristettyjä.

Logon lisäksi loin sivustolle yksinkertaisia kuvituskuvia, jotka nostavat esille peliharrastamisen eri muotoja (konsoli-, lauta- ja miniatyyri-, tietokone- ja roolipelaaminen). Kuvituskuvista on luotu myös eri värisiä taustakuviointeja, joita voi verkkosivujen lisäksi käyttää myös muussa viestinnässä.

Laadin sivustolle myös graafisen ohjeiston, jonka avulla verkko- ja muun viestinnän ilme on helppo pitää yhdenmukaisena eri kanavissa.

Somepohjat

Tein sivustolle myös verkkosivujen visuaaliseen ilmeeseen yhteensopivat somepohjat, jotta someviestinnän tekeminen olisi helpompaa ja ilme säilyisi yhtenäisenä myös sosiaalisessa mediassa. Instagram-tilille tehdyissä somepohjissa huomioitiin viestinnän tavoitteet sekä kohderyhmät.

Kuvakaappaus Pelitoimintaa Suomessa -sivuston Instagram-tililtä sekä esimerkkejä Damdamdidin tekemistä somepohjista ja Instagram Story -pohjista.
Pelitoimintaa Suomessa -sivuston Instagram-tilille tehtiin somepohjat 4:5-kuvasuhteella. Kaikista somepohjista ja Instagram Story -pohjista tehtiin eri väriversiot.

Somepohjien lisäksi tehtiin myös erilaisia Instagram Story -pohjia. Osassa niistä on mukana kuvituskuvia ja osassa taas on taustakuvitus. Kaikkiin on varattu tilaa niin, että niihin on helppo sijoittaa tekstejä ja muita Instagram Story -elementtejä kuten kyselyitä.

Esityspohjat

Sivuston ylläpitäjätiimillä on Googlen palvelut ahkerassa käytössä, joten oli luontevaa tehdä esityspohjat Google Slides -sovelluksella.

Pelitoimintaa Suomessa -sivustolle tehtyjä esityspohjia (Google Slides).
Esityspohjat toteutettiin Google Slides -sovelluksella. Väliotsikko- ja tekstidioista tehtiin useita eri väriversioita.

Tein useita erilaisia diapohjia: Aloitus/Pääotsikko, Väliotsikko, Teksti yhdellä sarakkeella, Teksti kahdella sarakkeella, Tekstiä ja kuva sekä Lopetus. Tein kaikista diapohjista useammat eri väriversiot, jotta esityksiin saa helposti vaihtelua.


Pelitoimintaa Suomessa -sivusto kokoaa yhteen peli- ja nörttikulttuuriin liittyvän harrastustoiminnan ja tapahtumien järjestäjiä eri puolilta Suomea. Pyrkimyksenä on helpottaa itselle tai esimerkiksi omalle lapselle sopivan peliharrastuksen löytämistä.

Sivustoa ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Verkkosivut, visuaalinen ilme, logo, somepohjat ja esityspohjat on toteutettu vapaaehtoispohjalta (pro bono -yhteistyö).

Tutustu muihin referensseihin

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi