Kannattaako someseinää lisätä verkkosivuille?

30.5.2023 | Kaikki blogitekstit, Someviestintä, Sosiaalinen media, Verkkosivut, Yhdistysavain

Someseinällä tarkoitetaan verkkosivuille upotettavaa digitaalista ratkaisua, jolla saa organisaation eri somekanavien tai tiettyyn aihetunnisteeseen eli hashtagiin liittyvät somesisällöt samaan uutisvirtaan. Näin sivustolla vieraileva voi nähdä yhdestä ja samasta paikasta esimerkiksi Facebook-sivun ja Instagram-tilin uusimmat sisällöt.

Äkkiseltään someseinä kuulostaa todella hyvältä. Mutta onko se sitä? Tässä kirjoituksessa avaan someseinän mahdollisuuksia ja haasteita. Lopun yhteenvedossa nostan esille, mitä on erityisen tärkeää pohtia ennen kuin tekee päätöstä someseinän osalta.

Someseinän mahdollisuudet

Jos viestinnällä halutaan saada lisää näkyvyyttä organisaation sosiaalisen median kanaville, voi someseinä olla yksi varteenotettava vaihtoehto. Someseinän avulla sivustolla kävijä voi saada hyvän yleiskuvan toimijasta ja siitä, mistä kaikista kanavista sen löytää. Sivustolla vieraileva voi klikata uutisvirrassa näkyvää somepostausta, jolloin hän ohjautuu sille somekanavalle jossa postaus on julkaistu.

Someseinä tarjoaa yhden keinon välittää mielikuvaa aktiivisesta toimijasta. Tämä on hyvä esimerkiksi sellaisille pienille toimijoille, joille on luontevampaa jakaa ajankohtaisia asioita sosiaalisessa mediassa mitä että jakaisi niitä uutis- ja blogitekstien kautta. Erityisen hyvä someseinä on niille tahoille, joiden somesisällöt ovat kuvallisia, visuaalisesti yhdenmukaisia sekä aiheiltaan vaihtelevia.

Someseiniä käytetään paljon myös eri tapahtumien yhteydessä keräämään tapahtuman omalla hashtagilla merkityt somepostaukset seinän uutisvirtaan. Tällä saadaan lisättyä mielikuvaa dynaamisesta ja eläväisestä tapahtumasta.

Someseinän haasteet

Verkkosivut on viestinnän näkökulmasta eräänlainen ”tukikohta”, josta on hyvä löytyä kaikkein tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot. Tästä syystä on hyvä miettiä tarkkaan, halutaanko sivustolla kävijä ohjata pois kotisivuilta somen puolelle? Jos esimerkiksi yhdistys tavoittelee lisää jäsenmaksua maksavia jäseniä, on kannattavampaa ohjata liikennettä somekanavista verkkosivuille ja siellä täyttämään liittymislomake.

Tavoitteiden valossa on hyvä miettiä, mitä tietoa kotisivuilla halutaan ennen kaikkea jakaa. Tätä kautta saa selkeytettyä myös sitä, miten halutaan jakaa tietoa somekanavista. Edellisiä kysymyksiä pohtiessa on hyvä pitää mielessä, että somekanavia seurataan ensisijaisesti somessa, ei verkkosivuilta. Somekanavista voi vinkata kotisivuilla helpommilla ja maksuttomilla tavoilla kuin erillisellä, yleensä maksullisella someseinällä. Esimerkiksi ”Seuraa meitä somessa” -toimintakehoitukset ja eri somekanaville ohjaavat painikkeet toimivat tehokkaasti.

Erilaisia somejulkaisuja kokoava uutisvirta voi saada sivuston etusivun näyttämään helposti sekavalta. Näin käy varsinkin silloin, jos somesisältöjen visuaalinen ilme ei ole yhteneväinen eikä samassa linjassa verkkosivujen ilmeen kanssa. Etusivun epäselkeä ulkoasu taas ei houkuta viettämään aikaa sivustolla vaan lähtemään sieltä pois. Tämä ei tietystikään ole haluttu tavoite; verkkosivujen ylläpitoon kun käytetään aikaa ja rahaa.

Someseinä ei sovellu kovin hyvin sellaisille toimijoille, jotka tekevät somesisältöjä vähän ja epäsäännöllisesti. Someseinä voi näyttää yksitoikkoiselta myös silloin, jos eri kanaville samaan aikaan julkaistuja ja samannäköisiä somejulkaisuja tulee vierekkäin näkyviin uutisvirtaan. Tällöin someseinä voikin luoda mielikuvaa epäaktiivisesta toimijasta.

Tietyn aihetunnisteen eli hashtagin mukaan keräävät someseinät ovat monella tapaa haastavia. Kaikilla, jotka jakavat omia kuvia-, video- ja muita sisältöjä, on omiin tuotoksiinsa tekijänoikeudet. Tekijänoikeuksien kunnioittamiseksi on hyvä saada käyttöluvat, mikä on someseinän osalta todella haastavaa. Aihetunnisteeseen keskittyvä someseinä vaatii myös enemmän valvontaa, sillä kuka tahansa voi käyttää kyseistä hashtagia. Sekaan voi siis eksyä suhteellisen helposti varastettua, loukkaavaa ja ylipäätään arveluttavaa sisältöä.

Somejätit suhtautuvat yleisesti ottaen nihkeästi someseiniin. Syitä ovat muun muassa jatkuvasti muuttuvat käyttäjäehdot ja rajapinnat. Edellisiin aiheuttavat muutoksia esimerkiksi eri maiden lainsäädännöt ja lakimuutokset sekä tietoturvauhat.

Viestinnän tavoitteet määrittävät, onko someseinälle tarvetta

Ennen someseinän käyttöönottoa on hyvä pysähtyä viestinnän tavoitteiden äärelle. Miksi someseinä halutaan verkkosivuille? Millä someseinällä pyritään? Miten someseinä tukee viestinnän tavoitteita? Mitä tietoa tavoittelemanne kohderyhmät haluavat erityisesti löytää kotisivuiltanne ja muista kanavistanne?

Koska verkkosivut on viestinnän tärkein työkalu ja kotipaikka, on yleensä parempi saada ohjattua halutut kohderyhmät somekanavista verkkosivuille. Somen koti on some, ei verkkosivut.


Yhdistykselle selkeät verkkosivut, jotka aktivoivat toimimaan!

Teen yhdistyksille Yhdistysavain-pohjaisia verkkosivuja. Voin luoda sivuston tyhjästä tai päivittää sivut Yhdistysavaimen Classic-versiosta uuteen kotisivutyökaluun. Damdamdidi on Yhdistysavaimen yhteistyökumppani.

Tutustu alta löytyvien referenssien kautta, millaisia verkkosivu- ja muita projekteja olen toteuttanut.

Kotisivujen luonnin tai päivittämisen yhteydessä kannattaa laittaa koko verkkoviestintä kerralla kuntoon. Verkkosivujen lisäksi luon visuaalisia ilmeitä sekä teen somekuvapohjia ja muita visuaalisia somemateriaaleja.

Tutustu visuaalisen viestinnän palveluihin klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Uusimmat artikkelit

0 kommenttia

Ota yhteyttä

minna@damdamdidi.fi